W oparciu o ponad dziesięcioletnie doświadczenie
w branży badań klinicznych oferujemy profesjonalne
i kompleksowe usługi w zakresie

koordynowania projektów klinicznych faz II-IV

, w tym:

CRO

    weryfikację poprawności i kompletności dokumentacji badania z uwzględnieniem wytycznych lokalnych regulacji prawnychCRO

  wybór i sprawdzenie potencjalnych ośrodków badawczychCRO

  przygotowanie i złożenie dokumentacji badania
do komisji Bioetycznej i CEBKCRO

  przygotowanie i przeszkolenie ośrodków przed rozpoczęciem projektuCRO   koordynowanie współpracy zaangażowanych
w projekt instytucji

CRO   systematyczne monitorowanie ośrodków badawczych ze szczególnym naciskiem na:

- zgodność kryteriów włączających pacjenta do projektu,
- rzetelną weryfikację dokumentacji źródłowej i jej
  zgodności z zapisami w Kartach obserwacji Pacjentów,
- współpracę w raportowaniu ciężkich zdarzeń
  niepożądanych,

- nadzór nad produktem badanym,


- nadzór nad wszystkimi dodatkowo zaangażowanymi
  w projekt instytucjami,

CRO   sprawdzenia archiwizowanych dokumentów

CRO  rozliczanie i autoryzowaną utylizację leków

CRO

  zamykanie ośrodków badawczychOferta dotyczy Polski, Ukrainy, Czech i Słowacjiwięcej...
Deklaracja profesjonalizmu i rzetelności badań klinicznych Moni-Care