Szanowni Państwo,

W oparciu o ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży badań klinicznych oferujemy profesjonalne
i kompleksowe usługi w zakresie koordynowania projektów klinicznych począwszy od:

    weryfikacji poprawności i kompletności dokumentacji badania, z uwzględnieniem wytycznych
lokalnych regulacji prawnych

    wyboru i sprawdzenia potencjalnych ośrodków badawczych

    przygotowania (w tym tłumaczenia) i złożenia dokumentacji badania do komisji Bioetycznej i CEBK

    przygotowania i przeszkolenia ośrodków przed rozpoczęciem projektu (spotkania dla Badaczy,
dodatkowe przeszkolenia odświeżające wiedzę z zakresu GCP, wizyty inicjujące badanie)

      poprzez:

          koordynowanie współpracy zaangażowanych w projekt instytucji

          systematyczne monitorowanie ośrodków badawczych ze szczególnym naciskiem na:

                  - zgodność kryteriów włączających pacjenta do projektu
                  - rzetelną weryfikację dokumentacji źródłowej i jej zgodności z zapisami w Kartach Obserwacji Pacjentów
                  - współpracę w raportowaniu ciężkich zdarzeń niepożądanych
                  - nadzór nad produktem badanym
                  - nadzór nad wszystkimi dodatkowo zaangażowanymi w projekt instytucjami

      do etapu:

          rozwiązania ostatnich pytań dotyczących zapisów w Kartach Obserwacji Pacjentów (CRF)
          sprawdzenia archiwizowanych dokumentów
          rozliczenia i autoryzowanej utylizacji leków
          zamknięcia ośrodka Licząc na możliwość nawiązania w współpracy proszę o kontakt:
kb.monicare@gmail.com lub telefonicznie +48 509 45 40 78